Verksamhetschef

Som verksamhetschef är jag länken till alla inom företaget, kunder och assistenter och såklart även anhöriga. Jag känner att det är viktigt att kunna bli nådd och att lösa problemen som dyker upp så snabbt och smidigt som möjligt. Jag har utbildning inom ledarskap av personlig assistans och har sedan flera år tillbaka en stor erfarenhet även som anhörig till en funktionshindrad. Jag håller mig även uppdaterad via arbetsgivarföreningen, både vad gäller egen arbetsutbildning och vad som händer inom LSS.

Jennie Gustafsson