Utmärkelser

Jag heter Lotta Thorell och har arbetat som personlig assistent i tolv år.

När min brukare Babro bytte assistansbolag till Arken 2007 så följde jag lyckligtvis med henne dit.

Jennie Gustavsson som grundat och driver Arken, har genom personlig erfarenhet av en mycket svårt och långvarigt sjuk närstående med personlig assistans i hemmet, fått en djup insikt i vad det innebär att vara brukare och vilka problem och svårigheter det kan medföra. Och hon tar sig an sina brukare på ett mycket kärleksfullt och personligt sätt och ger sig inte förrän alla behov är tillgodosedda.

Unikt för Jennie är att hon samtidigt är en otroligt kunnig, empatisk, vänlig och flexibel chef för oss anställda, som alltid är öppen för diskussion och problemlösning.

Lotta Thorell