Personal/Utbildning

Utbildningar sker efter behov och diskuteras ofta i arbetsgruppen vad som är lämpligt. Vi har HLR som en återkommande utbildning då vi anser att den är av stor vikt att känna sig uppdaterad i.

Vid nyanställningar sker det en utbildning vid start av kund tills alla känner sig trygga. Vi har ordentliga dokumentationer och en genomförande plan på plats för att säkra upp arbetsplatsen. Detta sker med löpande ändringar utifrån kundens behov.