Arbetsgivarorganisation/Försäkringar

Assistans Arken AB är medlem sedan företagets bildning hos KFO. Genom denna arbetsgivarförening följer vi dom avtal och regler som upprättas för att du som assistent skall känna dig trygg och ha en bra förhållning till din arbetsgivare. KFO och Kommunal har tillsammans upprättat ett avtal om anställningsvillkor och löner inom personlig assistans.

Genom KFO är vi också knutna till KP Pension och Försäkring, där vi betalar in pension och försäkringar för dig som är personlig assistent inom företaget.

För mer info gå in på deras hemsidor:

KFO – Kooperationens förhandlingsorganisation: www.kfo.se
SKAF – Svenska kommunalarbetarförbundet: www.kommunal.se
Pensionsvalet: www.pensionsvalet.se